Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ


EUROSTAR ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ


http://www.eurostar.gr/Κάρτα Νοσηλείας Ισόβια χωρίς σύνορα. Όλοι μπορούν να ασφαλισθούν
με κάρτα νοσηλείας MEDICARD.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.
Η ασφάλιση υγείας με κάρτα νοσηλείας απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας ανεξάρτητα από την ηλικία τους, είτε αυτά ασφαλιστούν ατομικά είτε μ' ένα οικογενειακό συμβόλαιο.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ EUROSTAR .===========